termeni-de-utilizare

CONDIŢII CONTRACTUALE GENERALE

https://shop.rocksafety.com

în vigoare din data de 02.02.2021

 

Preambul

 

Bine aţi venit pe site-ul nostru! Vă mulţumim pentru încrederea acordată.

Prezentele condiţii contractuale au fost create prin generatorul condiţii contractuale generale.

Dacă aveţi nelămuriri legate de prezentele condiţii contractuale generale, de unele produse, de derularea cumpărăturilor, sau dacă vreţi să discutaţi alte cereri personale, vă rugăm luaţi legătura cu colegul nostru prin datele de contact afişate.

 

Datele prestatorului de servicii (vânzător, întreprinzător)

 

Denumire: Rock Safety Kft.

Sediul: 5100 Jászberény, str. Nagykátai nr. 10, Ungaria

Adresa poştală: 5100 Jászberény, str. Nagykátai nr. 10, Ungaria

Magazin, punct de lucru: 5100 Jászberény, str. Nagykátai nr. 10, Ungaria

Autoritatea care a luat în evidenţă societatea: Registrul Comerţului Judeţului JNSZ

Nr. înregistrare în Registrul Comerţului: 16 09 004518

Cod fiscal: 11502159-2-16

Reprezentant: Molnár László

Nr. telefon: +3657515700

Fax: +3657515701

E-mail: webshop 11502159-2-16

Reprezentant: Molnár László

Nr. telefon: +3657515700

Fax: +3657515701

E-mail: webshop@rocksafety.com

Pagină web: https://rocksafety.com

Cont bancar: 10200586-45113905-00000000

Număr evidenţă operator date: NAIH-136980/2018 

 

Datele furnizorului de servicii de găzduire

 

Denumire: Rock Safety Kft.

Sediul: 5100 Jászberény, str. Nagykátai nr. 10, Ungaria

Date de contact: +3657515700, webshop@rocksafety.com

Pagină web: https://rocksafety.com

 

Termeni

Părţile: împreună Vânzător şi Cumpărător 

Consumator: persoană fizică care acţionează în afara profesiunii, funcţiei sau activitaţii sale comerciale

Pagină web: prezentul site, utilizat la încheierea contractului

Contract:  contractul de vânzare-cumpărare încheiat între vânzător şi cumpărător prin intermediul pagini web şi al corespondenței electronice 

Mijloc care face posibilă comunicarea la distanţă: un mijloc, care permite trimiterea declaraţiei de acceptare de a contracta – la încheierea contractului – cu părţile aflaţi la distanţă. Astfel de mijloace sunt formularul cu sau fără destinatar, scrisoarea stas, reclama publicată în presă cu formular de comandă, catalogul, telefonul, telefaxul şi mijlocul de accesare al internetului.

Contract încheiat la distanţă: contract de consumator pe care părţile îl încheie nefiind prezenţi fizic în acelaşi timp, prin sistem de valorificare la distanţă al produsului sau al serviciului, iar pentru încheierea contractului părţile să utilizeze doar mijloace care permit comunicarea la distanţă

Produs: toate bunurile mobile care sunt prezentate în oferta pagini web, destinate valorificării, care pot fi luate în posesie, obiecte ale contractului

Întreprindere: persoană care acţionează  în cadrul profesiunii sale, al funcţiei sau al activităţii sale comerciale de sine stătătoare

Cumpărător/Dumneavoastră: persoană  care face prin intermediul paginii web ofertă de cumpărare, care încheie contract

Garanţie: în cazul contractelor dintre consumator şi firmă (în continuare contract de consumator), conform Codului Civil Ungar,

1. a) garanţie pentru îndeplinirea contractului, pe care societatea şi-o asumă benevol pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului peste obligaţia sa legală sau în lipsa vreunei reglementări legale, respectiv,

2. b) garanţia obligatorie reglementată de norma juridică

 

Norme juridice referitoare

 

Contractului î-i este aplicabilă dreptul ungar, în special următoarele norme juridice:

Legea 155/1997 despre  protecția consumatorului,

Legea 108/2001 despre serviciile de comerț electronic, respectiv despre unele chestiuni ale serviciilor legate de circulația informației,

Codul Civil Ungar, legea 5/2013,

Hotărârea de Guvern nr. 151/2014 (09.22) despre garanția obligatorie al bunurilor de folosință îndelungate,

Hotărârea de Guvern nr. 45/2014 (02.26) despre regulile detailate ale contractelor dintre consumatori și firme,

Ordinul Ministrului Economiei Naționale Ungare nr. 19/2014 (04.29) despre regulile de procedură al măsurilor privind solicitările de garanție al lucrurilor vândute în cadrul unui contract între consumator și firmă,

Legea 76/1997 despre dreptul de autor,

Legea 120/2011 despre dreptul de autonomie informatică și libertatea informatică,

Regulamentul (UE) 2018/302 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 februarie 2018 privind prevenirea geoblocării nejustificate și a altor forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe piața internă și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2006/2004 și (UE) 2017/2394, precum și a Directivei 2009/22/CE,

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație al acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) 

 

Termelele condiţiilor contractuale generale, acceptarea

 

Conţinutul contractului dintre noi – pe lângă reglementările legale obligatorii incidente – este definit de prezentele condiţii contractuale generale (în continuare CCG). Astfel prezentul CCG conţine drepturile şi obligaţiile Dumneavoastră şi ale firmei noastre, condiţiile de încheiere a contractului, termenele de îndeplinire, condiţiile de livrare şi de plată, reguli de responsabilitate, respectiv condiţiile dreptului la renunţare.

Prezentul CCG nu conţine informarea tehnică de utilizare necesară al site-ului, aceasta este conţinută de alte informări de pe site.

Înainte de definitivarea comenzii, Dumneavoastră sunteţi obligat să luaţi la cunoştinţă dispoziţiile prezentului CCG.

 

Limba contractului, forma contractului

 

La contractele reglementate de prezentul CCG se utilizează limba maghiară.

Contractele de sub incidenţa prezentului CCG nu se consideră contracte în formă scrisă, acestea nu se înregistrează de către Vânzător.

 

Preţuri

 

În pagina web vor fi servite doar persoanele juridice cu cod fiscal şi cei care fac revânzarea, nu și persoanele fizice consumatoare, de aceea preţurile de pe site sunt calculate preţ net +TVA.

Preţurile sunt calculate în forinţi, includ 27% TVA. Nu poate fi exclusă posibilitatea ca din considerente de politică comercială Vânzătorul să modifice preţurile. Modificarea preţurilor nu afectează contractele deja încheiate. În cazul în care Vânzătorul a afişat preţul greşit, şi s-a lansat vreo comandă, dar încă nu s-a încheiat contract, se va proceda conform punctului CCG „Procedura preţ greşit”.

 

Procedura preţ greşit

 

Se consideră preţ evident greşit afişat:

- preţul de 0 forinţi

- preţul redus prin ofertă, la care preţul e trecut greşit (de exemplu la un produs cu preţul de 1000 forinţi la o reducere de 20 % produsul se oferă la 500 forinţi).

În cazul preţului greşit afişat, Vânzătorul oferă posibilitatea cumpărării la preţul real, iar Cumpărătorul, având această informaţie, poate decide dacă comandă produsul la preţul real sau renunţă la comandă, fără nicio altă consecinţă juridică defavorabilă.

 

Posibilităţi pentru reclamaţii şi valorificări de drepturi

 

Obiecţiile de consumator al consumatorului legate de produs sau de activitatea Vânzătorului se pot înainta la:

- biroul de relaţii clienţi: 5100 Jászberény, str. Nagykátai nr. 10, Ungaria

Programul biroului de relaţii clienţi:

L-J: 07:00 – 16:00

V: 07:00 – 14.30

telefon: +3657515700

fax: +3657515701

Însemnări în cartea de oaspeţi: Cartea de oaspeţi este accesibilă în magazinul Vânzătorului (biroul de relaţii cu clienţi). La aceste însemnări Vânzătorul răspunde în termen de 30 de zile.

 

Cumpărătorul poate comunică obiecţiile sale verbal sau în scris, care se referă la comportamentul, activitatea sau neglijențele persoanei care operează în interesul societăţii cu comercializarea  sau nemijlocit în valorificare. 

 

Societatea este obligată să verifice deîndată plângerea verbală, şi după caz, să o rezolve.  Dacă consumatorul nu este de acord cu rezolvarea plângerii sale, sau nu este posibilă verificarea imediată al plângerii, societatea este obligată să întocmească neîntârziat un proces-verbal despre plângere şi poziţia sa legată de aceasta, să predea o copie al acesteia personal, la faţa locului, către consumatorul care a făcut plângere verbală. În cazul plângerii  verbale comunicate telefonic sau prin alte mijloace electronice consumatorului i-se va comunica răspunsul în termen de cel mult 30 de zile, conform reglementărilor referitoare la plângerile formulate în scris. În altele, referitor la plângerea scrisă, este obligat să procedeze după cum urmează. Societatea este obligată ca – în afara situaţiei dacă vreo reglementare nemijlocită aplicabilă al Uniunii Europene nu dispune altfel – în termen de 30 de zile de la primirea plângerii scrise să răspundă la ea şi să ia măsuri pentru comunicarea răspunsului. Un termen mai scurt poate fi reglementat de un ordin, termen mai lung de o lege. Societatea este obligată să motiveze poziţia sa de respingere al plângerii. Societatea este obligată să acorde un număr de identificare unic aferent plângerii verbale comunicate prin telefon  sau prin alte mijloace electronice.

 

Procesul-verbal al plângerii va cuprinde următoarele:

1. numele, adresa consumatorului,

2. locul, data şi modul înaintării plângerii,

3. descrierea detailată al plângerii consumatorului, lista actelor, documentelor şi al altor dovezi  prezentate de consumator,

4. declaraţia Societăţii cu privire la poziţia adoptată faţă de plângerea consumatorului, în cazul în care este posibilă verificarea imediată al plângerii,

5. semnăturile persoanei care întocmeşte procesul-verbal şi al consumatorului – cu excepţia plângerii verbale comunicate prin telefon sau alte mijloace electronice,

6. locul şi data întocmirii procesului-verbal,

7. numărul unic de identificare al plângerii comunicate prin telefon sau alte mijloace de comunicare electronice.

 

Societatea este obligată să păstreze 5 ani procesul-verbal întocmit despre plângere şi copia răspunsului, iar la cerere să le prezinte  autorităţilor de control.

În cazul respingerii plângerii, Societatea este obligată să informeze consumatorul în scris la care autoritate sau organ mediator poate începe o  procedură. Informarea va cuprinde sediul, datele de contact telefonic şi de internet, respectiv adresa poştală al autorităţii competente şi al organului mediator din zona reşedinţei consumatorului. Informarea va indica şi poziţia Societăţii dacă în caz de dispută juridică va apela la mediator.

În cazul în care eventualul litigiu dintre Vânzător şi consumator nu se rezolvă prin negociere, consumatorul are la dispoziţie următoarele opţiuni:

 

Procedură de protecţie a consumatorului

 

Plângere la protecţia consumatorului. Dacă consumatorul constată încălcarea drepturilor sale de consumator, este îndreptăţit să facă plângere la autoritatea de protecţie a consumatorului competentă. După analiza plângerii autoritatea decide despre îniţierea procedurii de protecţie a consumatorului. Autorităţile de primă instanţă de protecţie a consumatorului competente sunt oficiile guvernamentale ale capitalei sau cele judeţene, lista acestora o puteţi accesa la https://www.kormanyhivatal.hu/

 

Procedura judecătorească

 

Procedura judecătorească. Clientul este îndreptăţit la prezentarea pretenţiei sale rezultată din litigiul de consumator în instanţă în cadrul unei proceduri de drept civil, conform dispoziţiilor  Legii 5/2013, Codul Civil Ungar, respectiv Legea 130/2016, Codul de Procedură Civilă Ungar.

 

Procedura de mediere

 

Vă informăm, că Dumneavoastră aveţi dreptul de a depune împotriva noastră plângere de consumator. Dacă respingem plângerea Dumneavoastră de consumator, Dumneavoastră sunteţi îndreptăţită să vă adresaţi Corpului de Mediere competent reşedinţei Dumneavoastră: condiţia începerii procedurii de mediere este ca în prealabil consumatorul să încerce nemijlocit rezolvarea litigiului cu societatea implicată. Are competenţă de a porni procedura – în baza cererii consumatorului corpul de mediere indicat de consumator.

În procedura corpului de mediere societatea are obligaţie de cooperare. 

În acest sens există obligaţia de trimitere de răspuns la invitaţia corpului de mediere, respectiv obligaţia de a se prezenta în faţa corpului de mediere („să asigure participarea la audiere al unei persoane cu drept  de a încheia un acord”).

Dacă sediul sau punctul de lucru al Societăţii nu este înregistrat  în judeţul corpului de mediere competent teritorial, obligaţia de cooperare a Societăţii este de a oferi posibilitatea de încheiere de acord scris, corespunzător solicitării consumatorului.

În cazul neîndeplinirii obligaţiei de cooperare de mai sus, jurisdicţie are autoritatea de protecţie a consumatorului. În urma schimbării normei juridice,  în cazul conduitei de încălcarea a legii de  către firme, se va aplica obligatoriu o amendă. Nu există posibilitatea de renunţare la amendă.  Pe lângă legea de protecţie a consumatorului s-a modificat  şi legea întreprinderilor mici şi mijlocii, partea referitoare al acesteia, astfel şi în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii este exclusă renunţarea la amendă.

 

Cuantumul amenzii este între 15000 – 500000 forinţi, în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii, iar firmele cu venit anual net de peste 100 milioane forinţi, care nu se includ în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, care sunt sub incidenţa legii contabilităţii, amenda este între de la 15000 forinţi până la 5% din venitul net anual, dar cel mult 500 milioane forinţi. Prin introducerea amenzii obligatorii leguitorul are în vedere importanţa colaborării cu corpurile de mediere, respectiv asigurarea participării active în procedura corpurilor de mediere ale Societăţilor.

Rezolvarea în afara instanţelor judecătoreşti al litigiului de consumator este în competenţa corpului de mediere. Sarcina corpului de mediere, este de a încerca rezolvarea litigiului de consumator prin-un acord al părţilor. În cazul în care acest demers nu a dat rezultat, pentru valorificarea simplă, rapidă, eficientă şi fără costuri al drepturilor de consumator, se emite o decizie. La cererea consumatorului sau al Societăţii, corpul de mediere  dă sfaturi despre drepturile ce revin consumatorului şi în legătură cu obligaţiile care sunt în sarcina consumatorului.

Procedura corpului de mediere începe la cererea consumatorului. Cererea trebuie  depusă în scris la preşedintele corpului de mediere: cerinţa de a fi în scris poate fi îndeplinită  prin scrisoare, telegramă, teletex, fax, respectiv prin orice alt mijloc, care face posibilă destinatarului păstrarea durabilă al datelor trimise şi redarea într-o formă şi conţinut neschimbat.

 

Cererea va cuprinde:

a. numele, adresa de domiciliu sau de reşedinţă,

b. denumirea, sediul sau punctul de lucru al societăţii implicate în litigiul de consumator,

c. desemnarea corpului de mediere căruia îi acordă competenţă consumatorul,

d. scurta descriere  al poziţiei consumatorului, faptele şi dovezile de susţinere,

e. declaraţia consumătorului despre faptul că, consumatorul a încercat să rezolve litigiul nemijlocit cu societatea implicată, 

f.  declaraţia consumatorului cu privire la faptul, că nu a iniţiat procedură la un alt corp de mediere, nu a avut loc procedură de mediere, nu s-a depus acţiune în instanţă respectiv nu a avut loc înaintarea cererii de emitere de ordin de plată,

g. propunere către corpul de mediere de a emite o decizie,

h. semnătura consumatorului.

 

La cerere se va ataşa actul, respectiv copia (extrasul) acestuia, la al cărui conţinut face referire consumatorul, ca dovadă, astfel în mod special  declaraţia scrisă al Societăţii despre respingerea plângerii. În lipsa acesteia se va ataşa alte probe care sunt la dispoziţia consumatorului despre încercarea de împăcare prevăzută.

Dacă consumatorul are împuternicit la cerere se va ataşa şi procura.

Alte informaţii despre Corpul de Mediere le găsiţi la: https://www.bekeltetes.hu

Alte informaţii despre Corpurile de Mediere judeţene competente le găsiţi la: https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

Datele de contact ale Corpurilor de mediere competente teritorial în Ungaria:

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Sediul: 7625 Pécs, str. Majorossy I.  nr. 36

Telefon: 06-72-507-154

fax: 06-72-507-152

e-mail: abeck@pbkik.humbonyar@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Sediul: 6000 Kecskemét, str. Árpá krt. nr. 4

Telefon: 0676501500, 0676501525, 0676501523

fax: 0676501538

e-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu, mariann.matyus@bkmkik.hu

site:www.bacsbekeltetes.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Sediul: 3525 Miskolc, str. Szentpáli nr. 1

Telefon: 0646501091, 0646501870

fax: 0646501099

e-mail: bekeltetes@bokik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

Sediul: 1016  Budapest, Krisztina krt. nr. 99/III/310

Telefon: 0614882131

fax: 0614882186

e-mail: bekeltetotestulet@bkik.hu

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Sediul: 6721 Szeged, Parizsi krt. 8-12

Telefon: 0662554250/118

fax: 0662426149

e-mail: bekeltetotestulet@csmakik.hu

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Sediul: 8000 Székesfehérvár Hosszúsétatér nr. 4-6 

Telefon: 0622510310

fax: 0622510312

e-mail: fmkik@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Sediul: 9021 Győr, str. Szent István nr. 10/a

Telefon: 0696520217

fax: 0696520218

e-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Sediul: 4025 Debrecen, str. Vörösmarty 13-15

Telefon: 0652500710

fax: 0652500720

e-mail: korosivanda@hbkik.hu

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Sediul: 3300 Eger, str. Faiskola nr. 15

Telefon: 0636429612

fax: 0636323615

e-mail: hkik@hkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Sediul: 5000 Szolnok, Verseghy park nr. 8/III/305-306

Telefon: 0656510621, 06203732570

fax: 0656510628

e-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Sediul: 2800 Tatabánya, Fő tér  nr. 36

Telefon: 0634513027

fax: 063431259

e-mail: bekeltetes@kemkik.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Sediul: 1055 Budapest, str. Balassi Bálint nr. 25/IV/2

Adresa poştală: 1364 Budapest, c.p. 81

Telefon: 0612690703

fax: 0614747921

e-mail: pmbekelteteo@pmkik.hu

 

Somogz Megyei Békéltető Testület

Sediul: 7400 Kaposvár, str. Anna nr. 6

Telefon: 0682501026

fax: 0682501046

e-mail: skik@skik.hu

 

Szabocs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Sediul: 4400 Nyíregyháza, str. Szécsnyi nr. 2

Telefon: 0642311544

fax: 0642311750

e-mail: bekelteto@szabkam.hu

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Sediul: 7100 Szekszárd, str. Arany J. nr. 23-25/III

Telefon: 0674411661

fax: 0674411456

e-mail: kamara@tmkik

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Sediul: 9700 Szombatahely Honvéd tér nr. 2

Telefon: 0694312356

fax: 0694316936

e-mail: vmkik@vmkik.hu

 

Veszpérm Megyei Békéltető Testület

Sediul: 8200 Veszprém, Radnóti tér nr. 1, parter, 116

Telefon: 0688429008

fax: 0688412150

e-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Sediul: 8900 Zalaegerszeg, str. Petőfi nr. 24

 Telefon: 0692550513

fax: 0692550525

e-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

 

Platforma online pentru rezolvare litigii

 

Comisia europeană a realizat un site în care consumatorii se pot înregistra, astfel au posibilitatea, ca litigiile de drept legate de cumpărături online să le rezolve pe această cale prin completarea unei cereri, evitând procedura judecătorească. Astfel consumatorii î-şi pot valorifica drepturile, fără ca, de exemplu, distanţa să le îngreuneze acest lucru.

Dacă Dumneavostră vreţi să face plângere, în legătură cu un produs  sau serviciu  cumpărat pe internet, şi nu vreţi să vă adresaţi neapărat instanţei de judecată, puteţi să utilizaţi mijlocul online de rezolvare de litigii.

Dumneavoastră şi comerciantul, faţă de care  aveţi plângere, vă puteţi desemna împreună un corp specializat în rezolvarea litigiului.

Platforma online de rezolvarea de litigii poate fi accesată la:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main//event=main.home.show&Ing=HU

 

Drepturi de autor

 

Conform Legii 76/1999, art. 1, alin. 1, despre drepturile de autor (în continuare Szjt), pagina web se consideră operă de autor, astfel toate părțile acestuia sunt sub protecție juridică de autor. În baza art. 16 al Szjt. este interzisă utilizarea fără acord al graficii și soluțiilor softver din pagina web, al programelor de calculator, respectiv utilizarea oricărei aplicații, prin care pagina web, sau oricare parte al ei, poate fi modifcată. Preluarea  din pagina web și din baza ei de date al oricărui material este posibilă,  chiar și în cazul acordului scris al proprietarului de drept,  doar cu referire la pagina web, cu indicarea sursei. Proprietarul de drept: ROCK SAFETY Kft.

 

Nulitate parțială, cod de conduită

 

Dacă unele puncte ale condițiilor generale de contractare sunt lacunare din punct de vedere juridic sau sunt caduce, celelalte puncte ale contractului rămân valabile și în locul dispozițiilor caduce ori incorecte se vor aplica dispozițiile în materie, care sunt în vigoare.

 

Vânzătorul nu deține un cod de conduită elaborat în conformitate cu legea care interzice practica comercială incorectă față de consumatori.

 

Funcționarea bazei de date digitală, măsuri de protecție tehnică

 

Posibilitatea de accesare a serverelor, care pun la dispoziție datele care apar pe paginile web, depășește 99,9 % pe an.

Regulat întregul conținut de date este salvat, astfel, în cazul în care există probleme, baza originală de date poate fi reinstalată. Datele care apar pe pagina web le depozităm în baza de date MSSQL și MySQL. Datele sensibile sunt depozitate cu  securizare de o intensitate corespunzătoare, pentru codarea acestor date ne folosim de ajutorul hardurilor încorporate în procesoare.

 

Informații referitoare la calitățile esențiale ale produselor

 

Despre calitățile esențiale ale produselor ce pot fi cumpărate oferim informații pe pagina web la descrierea diferitelor produse. 

 

Remedierea greșelilor privind introducerea datelor – Răspunderea pentru veridicitatea datelor oferite

 

În cursul efectuării comenzii, înainte de finalizarea comenzii, Dumneavoastră  aveți permanent posibilitatea de a modifica datele introduse de Dumneavoastră  (la secțiunea ”căutare”, apăsând pe butonul ”înapoi”, se deschide pagina anterioară, astfel datele introduse pot fi corectate și atunci, când Dumneavoastră  ați accesat deja pagina următoare). Vă atragem atenția că, răspunderea pentru introducerea corectă a datelor oferite de Dumneavoastră  vă aparține, deoarece produsul urmează a fi facturat și transportat pe baza datelor oferite de Dumneavoastră. Vă atragem atenția, că adresa de e-mail incorectă, furnizată de Dumneavoastră, ori gradul de umplere a spațiului de depozitare aferent căsuței poștale poate determina lipsa confirmării preluării și poate împiedica încheierea contractului.

 

Utilizarea paginii web

 

Cumpărarea nu este condiționată de înregistrare.

 

Operațiunea de cumpărare

 

Alegerea Produsului

 

Veți putea alege produsul dorit dând click pe categoriile de produse aflate pe pagina web, iar în cadrul acestora, dând click pe produsele concrete. Astfel, veți găsi fotografia produsului, numărul produsului, descrierea lui, prețul. În cazul cumpărării, Dumneavoastră  va trebui să achitați prețul de pe pagina web. Am indicat produsele prin fotografiile de ilustrare. Accesoriile, elementele decorative vizibile în fotografii nu reprezintă componente ale produsului, cu excepția situației în care acestea sunt evidențiate în mod special în descrierea produsului. Vă atragem atenția asupra faptului că, nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele greșeli de redactare, date greșite! 

 

Așezarea în coșul de cumpărături

 

După alegerea Produsului, apăsând butonul ”Comand” veți putea așeza în coșul de cumpărături numărul dorit de produse, fără ca prin aceasta să se nască în sarcina Dumneavoastră  vreo obligație de cumpărare sau de plată, deoarece așezarea în coșul de cumpărături nu echivalează cu lansarea ofertei.

 

Vă recomandăm să așezați produsul în coș și în cazul în care nu sunteți sigur că doriți să cumpărați produsul respectiv, întrucât astfel, printr-un click, va deveni limpede pentru Dumneavoastră  care sunt produsele alese de Dumneavoastră  la momentul respectiv, le veți putea vizualiza și compara prin afișarea produselor respective pe un ecran. Conținutul coșului de cumpărături poate fi modificat după bunul Dumneavoastră  plac, până la finalizarea comenzii – dând click pe butonul ”Comand” -, produsele pot fi eliminate din coș după bunul Dumneavoastră plac, pot fi așezate în coș alte noi produse, după placul Dumneavoastră, respectiv poate fi modificat numărul produselor dorite. 

 

Dacă doriți să vizualizați din nou produsul ales, sau doriți să așezați un produs nou în coșul de cumpărături, atunci dați click pe butonul ”Înapoi”.

 

Vizualizarea coșului de cumpărături

 

Cu ocazia utilizării paginii web Dumneavoastră veți putea oricând verifica conținutul coșului de cumpărături dând click pe pictograma ”Total monedă” aflat în partea superioară a paginii web. Aici aveți posibilitatea de a elimina din coș produsele selecționate, respectiv de a modifica cantitatea produsului. Modificarea coșului de cumpărături actualizează automat datele, inclusiv prețul produsului.

Dacă nu mai doriți să alegeți și alte produse și să le așezați în coș, atunci dați click pe butonul ”Plată” pentru a continua cumpărăturile.

 

Indicarea modului de transport și de plată

 

După apăsarea butonului ”Plată” vor apărea modurile de livrare și de plată posibile. În căsuța ”Mod de transport” trebuie să bifați dacă doriți să preluați personal produsul comandat (Preluarea produsului Jászberény, preluarea produsului Érd) ori doriți transportul și preluarea prin curier. Dacă solicitați livrarea prin curier, trebuie să indicați și adresa de livrare. În cazul livrării prin curier, sistemul indică taxa de transport, pe care Dumneavoastră  sunteți obligat s-o achitați în cazul comenzii. În căsuța ”Mod de plată” veți putea alege modalitatea de plată dorită (Plată în avans, Plată cu cardul, Virament, Plată ramburs). În câmpul ”Datele de identificare ale persoanei care a plasat comanda” veți putea indica datele Dumneavoastră  personale. La câmpul ”Mențiuni” puteți adăuga mențiuni la comanda plasată.

 

Comandă – Totalizare

 

După completarea câmpurilor de mai sus, veți putea continua comanda apăsând butonul ”Mai departe”, respectiv dând click pe butonul ”Înapoi” veți putea șterge/corecta datele introduse până la momentul respectiv și veți putea reveni la conținutul coșului de cumpărături. Apăsând butonul ”Mai departe” veți ajunge la pagina ”Comandă – Totalizare”. Aici veți putea vizualiza, cumulat, datele comunicate de Dumneavoastră  mai înainte, precum conținutul Coșului, datele privind beneficiarul, modalitatea de transport și plată și suma ce va trebui s-o achitați (aici, aceste date nu mai pot fi modificate, decât dacă apăsați butonul ”Înapoi”).

 

Finalizarea comenzii (lansarea ofertei)     

 

Dacă v-ați convins că, conținutul coșului de cumpărături coincide cu produsele pe care doriți să le comandați, precum și că, datele Dumneavoastră  sunt corecte, veți putea încheia comanda apăsând butonul ”Comand”. Informațiile comunicate pe pagina web nu constituie ofertă de contractare din partea Vânzătorului. În cazul comenzilor aflate sub incidența prezentelor condiții generale de contractare, Dumneavoastră  aveți calitatea de ofertant.

 

Dând click pe butonul ”Comand”, Dumneavoastră  luați la cunoștință în mod cert că, oferta Dumneavoastră trebuie considerată lansată, iar declarația – Vânzătorul, în cazul confirmării comenzii conform prezentelor condiții generale de contractare – atrage după sine obligația de plată. Dumneavoastră  sunteți ținut de oferta lansată timp de 48 de ore. Dacă, conform condițiilor generale de contractare, oferta Dumneavoastră  nu este confirmată în termen de 48 de ore de către Vânzător, sunteți absolvit de obligația Dumneavoastră  de ofertă. 

 

Prelucrarea comenzii, nașterea (încheierea) contractului 

 

Prelucrarea comenzilor are loc în două etape. Dumneavoastră aveți posibilitatea de a plasa oricând comanda. Despre comanda plasată veți primi mai întâi o confirmare automată, care stabilește doar faptul că, comanda Dumneavoastră  efectuată prin pagina web a ajuns la destinație, dar această confirmare nu reprezintă acceptarea ofertei Dumneavoastră.  Dacă constatați că e-mailul de confirmare automată conține erori în ce privește datele Dumneavoastră  (de ex. nume, adresă de livrare, număr de telefon, etc.), aveți obligația de a ne aduce la cunoștință, de îndată, aceste erori – împreună cu indicarea datelor corecte. Dacă în termen de 24 de ore calculate de la lansarea comenzii Dumneavoastră  nu primiți e-mailul de confirmare automată a comenzii, vă rugăm să luați legătura cu noi, pentru că este posibil ca, din motive tehnice, comanda Dumneavoastră  să nu fi ajuns în sistemul nostru. 

 

După transmiterea ofertei Dumneavoastră, Vânzătorul va confirma oferta Dumneavoastră  printr-un al doilea e-mail. Contractul ia naștere în momentul în care e-mailul de confirmare transmis de Vânzător devine accesibil pentru Dumneavoastră  în căsuța Dumneavoastră  poștală (a doua confirmare).

 

Modalități de plată

 

Plată ramburs

 

Dacă doriți să achitați contravaloarea comenzii la preluarea coletului, atunci alegeți modalitatea ”Plată ramburs”.

 

Virament bancar

 

Contravaloarea produselor o puteți achita și prin virament bancar.

 

Plata cu card bancar ”K & H”

 

Prin plata cu cardul bancar veți putea face cumpărături comod și în siguranță în magazinul nostru. După comandarea produselor alese, noi vă ghidăm pe pagina web a Băncii ”K & H”, unde veți putea plăti cu cardul agreat de bancă, prin tranzacții considerate cele mai sigure în momentul de față pentru Dumneavoastră, și secretizate.

 

Cumpărătorii noștri trebuie doar să dea click pe căsuța ”Plată cu cardul bancar” atunci când aleg modalitatea de plată, apoi pe serverul de plată a Băncii ”K & H” să indice numărul și data de expirare a cardului. Banca ”K & H” acceptă cardurile VISA, VISA Electron, V-Pay, MasterCard, Maestro și JCB.

 

Cardurile bancare emise exclusiv pentru tranzacțiile electronice le putem accepta doar în situația în care banca emitentă a cardului permite utilizarea acestor carduri! Vă rugăm să vă interesați la banca Dumneavoastră  dacă cardul Dumneavoastră  poate fi folosit la cumpărăturile efectuate prin intermediul internetului. După efectuarea cu succes a cumpărăturilor, Banca ”K & H” emite un număr prin care se permite tranzacția, număr pe care este bine să îl notați sau să printați întreaga pagină. În cazul tranzacției eșuate, Banca ”K & H” informează despre cauza eșuării, prin mesaj.

 

Plata cu cardul bancar Simple (grupul OTP)

 

Sistemul de plată Simple Online este elaborat și pus în funcțiune de către OTP Mobil Kft. OTP Mobil Kft este parte a Grupului OTP.

 

Cumpărătorii, care recurg la servicii, pot alege cu ocazia cumpărăturilor online modalitatea de plată, simplă și sigură Simple.

 

Procesul plății coincide cu procedura de plată oferită de bănci în cadrul serviciilor asemănătoare. În cursul prestării serviciului, beneficiarul, având în vedere siguranța deținătorului cardului bancar, observă în permanență tranzacțiile Simple și oferă ajutor pentru prevenirea evenimentelor neașteptate.

 

CARE SUNT PAȘII TRANZACȚIEI?

 

1. Dând click pe butonul ”Plată” veți ajunge pe pagina de plată Simple, unde demarați tranzacția prin indicarea datelor cardului bancar.

2. După ce ați indicat datele cardului bancar, vă rugăm să verificați corectitudinea datelor.

3. Începe prelucrarea tranzacției în sistemul de prelucrare al băncii.

4. Despre rezultatul efectuării plății veți primi inclusiv o informare prin e-mail, iar sistemul Simple vă va redirecționa pe pagina magazinului web.

 

Informații detaliate pe https://www.simple.hu/Fooldal 

 

 

Modalități de preluare, taxe de preluare

 

Serviciu de Curierat GLS

 

Produsul este livrat de serviciul de curierat GLS.

 

Informații amănunțite găsiți aici: https://gls-group.eu/HU/hu/cimzetteknek-nyujtott-szolgaltatasok

 

Comenzi cu valoarea netă de sub 20.000 HUF

- exploatatorul web shop aplică o taxă  de împachetare de 500 HUF + TVA peste taxa de transport.

 

Comenzi cu valoarea netă de sub 50.000 HUF

- în cazul expedierii pe adresa celui ce a plasat comanda, mai departe facturăm taxa aplicabilă livrărilor normale (plată ramburs 1.170 HUF/colet+TVA, plată în avans și plată cu cardul 970 HUF?colet+TVA)

 

Comenzi cu valoarea netă de peste 50.000 HUF

- expedierea este scutită de taxă.

 

Preluarea personală 

 

Termen de livrare

 

Termenul general de livrare a comenzii este de cel mult 30 de zile calculate de la data confirmării comenzii.

 

Rezervarea drepturilor, drept de proprietate

 

Dacă anterior Dumneavoastră  ați mai comandat produs, pe care nu l-ați preluat cu ocazia livrării (neincluzându-se aici situația când ați uzat de dreptul Dumneavoastră  de renunțare la contract) sau când Produsul s-a reîntors la vânzător cu mențiunea nu a fost căutat, Vânzătorul condiționează îndeplinirea comenzii de plata anticipată a prețului de cumpărare și a cheltuielilor de transport.

 

Vânzătorul poate reține Produsul de la predare, până când se convinge că plata prețului Produsului s-a realizat cu succes cu ajutorul modalității de plată electronice (aici incluzându-se și situația când este vorba de un produs achitat prin virament bancar de Cumpărător, care virează prețul de cumpărare în moneda țării sale și, din cauza schimbului valutar, precum și a comisioanelor bancare, a cheltuielilor Vânzătorul nu primește integral prețul de vânzare și taxa de transport). Dacă prețul Produsului nu a fost achitat integral, Vânzătorul îl poate soma pe Cumpărător să completeze plata prețului de cumpărare.

 

Vânzarea în străinătate   

 

În ce privește utilizarea paginii web, Vânzătorul nu face nici un fel de discriminare între cumpărătorii de pe teritoriul Ungariei și cei din interiorul Uniunii Europene. În lipsa dispozițiilor derogatorii față de prezentele condiții generale de contractare Vânzătorul asigură livrarea/predarea produselor comandate pe teritoriul Ungariei.

 

Dispozițiile prezentelor condiții generale de contractare sunt aplicabile și în cazul vânzărilor în afara Ungariei, cu mențiunea că, potrivit dispozițiilor actului aplicabil menționat, în interpretarea prezentului punct se consideră cumpărător acel consumator sau acea întreprindere, care are rezidența într-o țară din Uniune, și cumpără marfă sau beneficiază de un serviciu în Uniunea Europeană exclusiv în scopul utilizării finale, ori procedează cu o astfel de intenție. Are calitatea de Consumator acea persoană fizică, care acționează cu un scop, care excede obiectului său de activitate comercial, industrial, meșteșugăresc sau profesional.   

 

Limba comunicării și a cumpărăturilor, în principal, este limba maghiară, Vânzătorul nu este obligat să comunice cu Cumpărătorul în limba țării acestuia  din urmă.

 

În legătură cu Produsul, în afara condițiilor cuprinse în prezentul contract,  Vânzătorul nu este obligat să se conformeze dreptului național al țării Cumpărătorului, cum ar fi cerințe legate de etichetare, condiții specifice ale unei ramuri, sau să îl informeze pe Cumpărător despre aceste cerințe. 

 

În lipsa dispozițiilor contrare, Vânzătorul aplică tuturor Produselor TVA-ul aplicabil în Ungaria. 

 

Cumpărătorul poate beneficia de drepturile sale conform prezentelor condiții generale de contractare.

 

În cazul folosirii modalității de plată electronice plata se face în moneda stabilită de Vânzător.

 

Vânzătorul poate reține predarea Produsului până când se convinge că plata prețului și a taxelor de transport s-a realizat cu succes și integral, prin utilizarea mijlocului de plată electronic (aici incluzându-se și situația când este vorba de un produs achitat prin virament bancar de Cumpărător, care virează prețul de cumpărare (taxa de transport) în moneda țării sale și, din cauza schimbului valutar, precum și a comisioanelor bancare, a cheltuielilor Vânzătorul nu primește integral prețul de vânzare). Dacă prețul Produsului nu a fost achitat integral, Vânzătorul îl poate soma pe Cumpărător să completeze plata prețului de cumpărare.

 

În scopul predării Produsului, Vânzătorul asigură cumpărătorilor străini aceleași posibilități de predare, care se cuvin cumpărătorilor din Ungaria.

 

Așa cum Cumpărătorul poate solicita transportul Produsului pe teritoriul Ungariei sau pe teritoriul oricărui alt stat al Uniunii Europene, conform condițiilor generale de contractare, același lucru îl poate solicita și cumpărătorul străin, în modalitatea de transport reglementată de condițiile generale de contractare.

 

Așa cum Cumpărătorul poate alege preluarea personală a Produsului  la Vânzător, conform condițiilor generale de contractare, aceeași opțiune o are și cumpărătorul străin.

 

Cumpărătorul poate solicita ca să rezolve transportul Produsului în străinătate pe cheltuiala sa proprie. Cumpărătorul ungar nu beneficiază de acest drept.

 

Vânzătorul îndeplinește comanda după achitarea taxei de transport, dacă Cumpărătorul nu achită Vânzătorului taxa de transport ori dacă acesta nu rezolvă transportul până la termenul dinainte stabilit de comun acord, Vânzătorul denunță contractul și restituie Cumpărătorului prețul achitat în avans.

 

Informarea consumatorului  pe baza Hotărârii Guvernului 45/2014 (II.26) 

 

Informare despre dreptul consumatorului cumpărător de a renunța la contract

 

Se consideră că are calitatea de consumator, astfel cum este definit de Codul Civil Ungar  art.  8 : 1. alin. 1 pct. 3, doar persoana fizică care acționează în afara meseriei sale independente ori a activității sale comerciale, astfel persoanele juridice nu beneficiază de dreptul de a renunța la contract fără nicio motivare!

 

Consumatorul beneficiază de dreptul de a renunța la contract fără nicio motivare, în baza art.  20. din Hotărârea Guvernului 45/2014 (II.26.). Consumatorul exercită dreptul de a renunța la contract: 

a)în cazul contractului având ca scop vânzarea-cumpărarea produsului,

aa) la vânzarea-cumpărarea produsului,

 ab) la vânzarea-cumpărarea mai multor produse, dacă vânzarea-cumpărarea se realizează la diferite momente, la vânzarea-cumpărarea ultimului produs, în termenul calculat de la ziua preluării produsului de către consumator sau de către terța persoană indicată de consumator și diferită de transportator, termen care este de 14 zile.

 

Cele cuprinse în acest punct nu afectează acel drept al consumatorului, de a exercita dreptul reglementat de acest punct de a renunța la contract, și în perioada cuprinsă între ziua încheierii contractului și ziua preluării produsului.

 

Dacă oferta de contractare a fost făcută de consumator, înainte de încheierea contractului consumatorul beneficiază de dreptul de a retrage oferta, care are ca efect încetarea obligației de a încheia contractul pentru care s-a lansat oferta.

 

Declarația de renunțare la contract, exercitarea de către consumator a dreptului de a renunța la contract sau a dreptului de a denunța contractul 

 

Consumatorul poate exercita dreptul său, asigurat în art.  20. al Hotărârii Guvernului 45/2014 (II.26), prin utilizarea declarației neechivoce referitoare la acest drept, sau prin folosirea modelului de declarație ce poate fi descărcat și de pe pagina web. 

 

Valabilitatea declarației consumatorului de renunțare la contract 

 

Renunțarea la contract trebuie considerată făcută în termen, dacă consumatorul trimite declarația sa înăuntrul termenului. Termenul este de 14 zile.

 

Consumatorului îi revine obligația de a proba că a exercitat dreptul său de renunțare la contract în conformitate cu dispoziția de mai sus.

 

După primirea declarației consumatorului de renunțare la contract, Vânzătorul este obligat să confirme primirea, prin mijloace electronice de transmitere a datelor.

 

Obligațiile Vânzătorului în cazul renunțării de către consumator de a încheia contractul

 

Obligația de restituire a Vânzătorului 

 

Dacă consumatorul renunță la încheierea contractului în conformitate cu art.  22. a Hotărârii Guvernului nr. 45/2014 (II.26.), Vânzătorul restituie integral suma achitată de consumator în contraprestație, incluzându-se aici și cheltuielile ocazionate de îndeplinirea comenzii, precum și taxa de transport, cel mai târziu în termen de  patrusprezece zile calculate de la data la care a luat cunoștință despre renunțarea la dreptul de a încheia contractul. Vă atragem atenția că, această dispoziție nu este aplicabilă cheltuielilor suplimentare determinate de alegerea unei modalități de transport diferite în locul modalității de transport cea mai puțin costisitoare obișnuită.

 

Modalitatea executării obligației de restituire a Vânzătorului

 

În cazul renunțării sau denunțării contractului în conformitate cu art.  22. a Hotărârii Guvernului nr. 45/2014 (II.26.), Vânzătorul restituie suma ce i se cuvine consumatorului, în aceeași modalitate pe care consumatorul a utilizat-o pentru efectuarea plății. În baza acordului expres al consumatorului, Vânzătorul poate utiliza pentru restituire și alte modalități de plată, însă în această situație Vânzătorul nu poate fi obligat să suporte nici un fel de taxe suplimentare ce decurg din această situație. Vânzătorul nu este răspunzător pentru întârzierile cauzate de indicarea greșită/inexactă de către Consumator a contului bancar sau a adresei poștale.

 

Taxe suplimentare 

 

Dacă Consumatorul optează expres pentru o modalitate de transport diferită de cea obișnuită cea mai puțin costisitoare, Vânzătorul nu este obligat să îi restituie taxele suplimentare ce decurg din aceasta. În asemenea situație obligația de restituire există până la limita taxelor de transport generale afișate.

 

Dreptul de retenție 

 

Vânzătorul poate reține suma ce se cuvine a fi restituită consumatorului, până când consumatorul restituie produsul ori până când dovedește, fără niciun dubiu, că a retrimis produsul; dintre cele două termene trebuie avută în vedere data de mai înainte. Nu avem posibilitatea de a accepta trimiteri ramburs sau expediate porto.

 

Obligațiile consumatorului în cazul renunțării sau al denunțării contractului

 

Restituirea produsului

 

Dacă consumatorul renunță la încheierea contractului în conformitate cu art.  22. a Hotărârii Guvernului nr. 45/2014 (II.26.), el este obligat să retrimită de îndată produsul, însă cel mai târziu în termen de patrusprezece zile calculate de la data comunicării renunțării, respectiv să predea produsul Vânzătorului sau persoanei desemnate de acesta pentru preluarea produsului. Retrimiterea se consideră a fi făcută în termen, dacă consumatorul trimite produsul înapoi anterior expirării termenului.

 

Suportarea cheltuielilor directe legate de restituirea produsului    

 

Cheltuielile directe legate de restituirea produsului sunt suportate de către consumator. Produsul trebuie restituit pe adresa Vânzătorului. Dacă consumatorul, ulterior începerii executării,  denunță contractul - având ca obiect prestarea serviciilor - încheiat în afara spațiului comercial sau între persoane aflate la distanță, el este obligat la plata către prestator a taxelor, proporțional cu îndeplinirea serviciilor până la data comunicării cu prestatorul, a renunțării la contract. Suma proporțională, la plata căreia este obligat consumatorul, trebuie stabilită pe baza sumei totale, rezultată din adăugarea la suma stabilită prin contract a impozitului pe contraprestație. Dacă consumatorul dovedește că suma astfel stabilită este exagerat de mare, suma proporțională trebuie calculată pe baza valorii de piață a prestațiilor executate până la data încetării contractului. Vă rugăm să luați în considerare faptul, că nu avem posibilitatea de a prelua produse restituite cu plata ramburs sau porto.

 

Răspunderea consumatorului pentru depreciere 

 

Consumatorul răspunde pentru deprecierea rezultată din folosința produsului, care depășește folosința necesară pentru stabilirea felului, caracteristicilor și funcționării produsului. 

 

Dreptul de a renunța la contract nu poate fi exercitat în următoarele situații

 

Vânzătorului i se atrage în mod deosebit atenția că, nu puteți exercita dreptul de a renunța la contract, în situațiile prevăzute la art.  29. alin. 1 din Hotărârea Guvernului 45/2014 (II.26):

 

a) în cazul contractului ce are ca obiect prestarea de servicii, după executarea în totalitate a serviciilor, dacă prestatorul de servicii a început prestarea serviciilor cu acordul expres, prealabil al consumatorului,  și consumatorul a luat la cunoștință faptul că, după executarea în totalitate a prestațiilor, pierde dreptul de a denunța contractul;

 

b) în privința produsului sau serviciului, al cărui preț, respectiv tarif nu poate fi influențat de întreprindere față de fluctuația pieței monetare, asta depinde de fluctuația posibilă și în perioada stabilită pentru exercitarea dreptului de renunțare la contract;

 

c) în cazul acelui produs neprefabricat, care a fost produs pe baza indicațiilor consumatorului sau la cererea expresă a acestuia, sau în cazul acelui produs, care a fost realizat special pentru persoana consumatorului;

 

d) în cazul produsului perisabil sau care își păstrează calitatea pe termen scurt;

 

e) în cazul acelui produs, cu ambalaj închis, care, din motive de protecție a sănătății sau de igienă, nu poate fi returnat, după ce ambalajul a fost desfăcut după preluare;

 

f) în cazul acelui produs care, din cauza naturii sale, după predarea lui se amestecă în mod inseparabil cu alt produs;

 

g) în cazul băuturii cu conținut de alcool, a cărei valoare reală depinde de fluctuațiile pieței, neputând fi influențată de întreprindere, și a cărui preț a fost stabilit de părți la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, însă executarea contractului s-a realizat după treizeci de zile de la data încheierii contractului;

 

h) în situația acelui contract de prestări de servicii, în care prestatorul de servicii îl contactează pe consumator la cererea expresă a acestuia din urmă, în scopul executării unor reparații sau activități de întreținere urgente;   

 

i) în cazul înregistrărilor audio și video în ambalaj închis, precum și în cazul vânzării-cumpărării softver-ului de calculator, dacă ulterior predării consumatorul a desfăcut ambalajul;

 

j) în cazul ziarului, revistei și publicației periodice, cu excepția contractelor de abonamente;

 

k) în cazul contractelor încheiate cu ocazia licitațiilor publice;

 

l) contracte având ca obiect asigurarea cazării, exceptând închirierea locuințelor, transport, împrumutul autovehiculelor, în cazul contractului de asigurare a meselor sau a contractului de prestări de servicii în domeniul activităților recreative, dacă s-au prevăzut în contract ziua sau termenul de îndeplinire concret;

 

m) în situația bazei de date digitale oferite pe un suport de date non material, dacă prestatorul de servicii a început prestarea serviciului la cererea expresă, anticipată a consumatorului, iar consumatorul, deodată cu acest acord al său, a declarat că a luat la cunoștință faptul că, ulterior începerii executării, pierde dreptul său de a renunța la contract.

 

Garanția implicită, garanția produsului, garanția de bună execuție 

 

Punctul de față al informării consumatorului s-a redactat pe baza art.  9. alin. (3) al Hotărârii Guvernului 45/2014 (II.26), cu aplicarea anexei nr. 3 a aceleiași hotărâri.

 

Garanția implicită

 

În ce situații vă puteți prevala de dreptul Dumneavoastră de garanție implicită?

 

În cazul îndeplinirii defectuoase din partea Vânzătorului, Dumneavoastră  puteți formula pretenții de garanție implicită împotriva acestuia, conform regulilor prevăzute de Codul Civil. 

 

Ce drepturi aveți în cazul formulării pretențiilor de garanție implicită?

 

În funcție de alegerea Dumneavoastră, puteți formula următoarele pretenții:

 

Puteți solicita reparație sau înlocuire, cu excepția cazului când,  opțiunea aleasă de Dumneavoastră  este irealizabilă ori implică pentru Vânzător cheltuieli suplimentare  disproporționate față de îndeplinirea altor pretenții. Dacă nu ați solicitat sau nu ați putut solicita reparația sau înlocuirea, atunci puteți solicita reducerea proporțională a contraprestației sau puteți să efectuați Dumneavoastră  reparația, pe cheltuiala Vânzătorului, ori s-o efectuați cu altul sau – în ultimă instanță – puteți să și renunțați la contract. 

 

Dreptul de garanție implicit ales de Dumneavoastră îl puteți înlocui cu altul, însă cheltuielile pe care le implică vor fi suportate de Dumneavoastră, cu excepția situației în care schimbarea a fost justificată, ori schimbarea a fost determinată de Vânzător.

 

În ce termen vă puteți exercita dreptul de garanție implicită? 

 

Sunteți obligat să anunțați defecțiunea imediat după descoperirea acesteia, însă nu mai târziu de două luni de la data descoperirii defecțiunii. În același timp vă atragem atenția că nu vă mai puteți valorifica dreptul de garanție implicită după împlinirea termenului de prescripție de doi ani de la data executării contractului. 

Dacă obiectul contractului dintre consumator și prestator este un produs folosit, părțile pot conveni și pentru un termen de prescripție mai scurt; nici în această situație nu se poate stabili, în mod valabil, un termen de prescripție mai scurt de un an.

 

Împotriva cui puteți formula pretențiile în baza garanției implicite? 

 

Puteți formula pretențiile în baza garanției implicite împotriva Vânzătorului.

 

Ce alte condiții implică exercitarea dreptului de garanție implicită?

 

Exercitarea dreptului de garanție implicită în termen de șase luni de la executarea prestației nu implică altă condiție în afară de a comunica defecțiunea, dacă Dumneavoastră  dovediți că produsul, respectiv serviciul a fost îndeplinit de către Vânzător. După împlinirea termenului de șase luni de la executare, însă, sunteți obligat să dovediți că defecțiunea constatată de Dumneavoastră a existat și la momentul executării prestației.

 

În cazul produselor folosite, în situația obișnuită drepturile de garanție se modifică față de regulile generale. Putem vorbi despre executarea defectuoasă a prestației și în cazul produselor folosite, însă trebuie avute în vedere acele împrejurări, în prezența cărora Cumpărătorul putea să se aștepte la apariția anumitor defecțiuni. Din cauza vechimii apariția unor defecțiuni pot deveni tot mai frecvente, din cauza cărora nu se poate presupune că un produs folosit poate avea aceeași calitate ca un produs nou. Pe baza acestora Cumpărătorul își poate exercita drepturile de garanție implicită numai în privința acelor defecțiuni, care exced defecțiunilor izvorâte din vechimea produsului și apar independent de acestea. Dacă produsul folosit este defect și Cumpărătorul, care echivalează cu Consumatorul, a primit această informație cu ocazia achiziționării, Prestatorul este exonerat de răspundere în privința defecțiunii cunoscute. 

 

Garanția pentru produs

 

În ce situație vă puteți prevala de dreptul de garanție pentru produs?

 

În cazul defecțiunii unui produs/bun mobil, Dumneavoastră  – după alegere -, puteți exercita dreptul la pretenții în baza garanției implicite ori pretențiile în baza garanției produsului.

 

Ce drepturi aveți în cazul formulării pretențiilor în baza garanției produsului? 

 

În temeiul garanției produsului Dumneavoastră puteți formula ca și pretenții doar reparația produsului defect sau schimbarea lui.

 

În ce situații se consideră defect produsul ? 

 

Produsul este defect, dacă el nu corespunde cerințelor de calitate valabile la data punerii lui în circulație, sau dacă el nu are calitățile enumerate de producător în descrierea produsului.

 

În ce termen puteți formula pretențiile în baza garanției produsului ?

 

Dumneavoastră  puteți formula pretențiile în baza garanției produsului în termen de doi ani de la data punerii în circulație a produsului de către producător. După expirarea acestui termen dreptul Dumneavoastră  se stinge.

 

Împotriva cărei persoane și în ce condiții puteți să formulați pretențiile în baza garanției produsului? 

 

Pretențiile Dumneavoastră  în baza garanției produsului le puteți formula exclusiv față de producătorul sau față de cel ce a pus în circulație bunul mobil. În cazul formulării pretențiilor în baza garanției produsului, Dumneavoastră trebuie să dovediți defecțiunea produsului. 

 

În ce condiții este exonerat de răspundere pentru garanția produsului producătorul (cel ce a pus în circulație) bunul?

 

Producătorul (cel ce a pus în circulație produsul) este exonerat de răspunderea sa în baza garanției produsului doar în situația în care poate dovedi, că:

 

          - nu a fabricat, respectiv nu a pus în circulație produsul în cadrul activității sale comerciale, sau

          - în funcție de stadiul științei și tehnicii de la momentul respectiv, la data punerii în circulație a produsului defecțiunea nu a putut fi constatată, sau

          - defecțiunea produsului provine din aplicarea normei juridice ori a dispozițiilor obligatorii ale autorităților.

 

Este suficient ca producătorul (cel ce a pus în circulație produsul) să dovedească un singur motiv pentru a fi exonerat de răspundere. 

 

Vă atrag atenția că, pentru aceeași defecțiune a produsului, nu puteți să formulați  pretenții în baza garanției implicite și pretenții în baza garanției pentru produs, deodată și în paralel. Însă, în cazul exercitării cu succes a dreptului la pretenții în baza garanției pentru produs, vă puteți exercita împotriva producătorului dreptul de a formula pretenții în baza garanției implicite pentru produsul înlocuit ori pentru partea din produs care a fost reparată.

 

Garanția de bună execuție

 

În ce situație puteți să beneficiați de dreptul de bună execuție?

 

În temeiul Hotărârii Guvernului 151/2003 (IX.22) cu privire la garanția de bună execuție obligatorie referitoare la unele produse de consum de folosință îndelungată, Vânzătorul are obligația de garanție de bună execuție în cazul vânzării produselor de consum de folosință îndelungată noi, enumerate în anexa nr. 1 a hotărârii (de ex. articole tehnice, unelte, mașini), precum și al vânzării accesoriilor și componentelor acestora (în continuare, la acest punct, denumite împreună produse de consum), prevăzute tot acolo.

 

De ce drepturi și în ce termen beneficiați de ele în baza garanției de bună execuție?      

 

Drepturi

În temeiul Hotărârii Guvernului 151/2003 (IX.22) Cumpărătorul are dreptul, ca regulă generală, la înlocuirea produsului, iar în situațiile enumerate la punctul ”Reguli referitoare la pretențiile formulate în baza garanției de bună execuție” are dreptul la înlocuire și la restituirea sumei, pretențiile pe care le poate formula împotriva Vânzătorului.

 

Cumpărătorul poate alege să formuleze cererea de reparație a produsului la sediul Vânzătorului, la oricare punct de lucru al acestuia, la filială și direct la centrul de reparație indicat de Vânzător în certificatul de garanție.

 

Termen de exercitare 

 

Cererea de pretenții în baza garanției de bună execuție poate fi formulată în termenul de garanție pentru bună execuție, potrivit Hotărârii Guvernului 151/2003 (IX.22) acest termen este de:

 

          a) un an, când prețul de vânzare atinge 10.000 HUF, dar nu depășește 100.000 HUF;

          b) doi ani, când prețul de vânzare depășește 100.000 HUF, dar este de până la 250 000 HUF;

          c) 3 ani, când prețul de vânzare depășește 250.000 HUF.

 

Depășirea acestor termene duce la pierderea dreptului, însă în cazul reparației produsului de consum, termenul de garanție se prelungește cu perioada în care Cumpărătorul nu a putut folosi bunul de consum conform destinației sale, calculat de la data la care bunul a fost predat spre reparație.

 

Termenul de garanție de bună execuție începe să curgă de la data predării produsului de consum către Cumpărător, iar în cazul când punerea în funcție se realizează de Vânzător sau de împuternicitul desemnat de acesta, termenul curge din ziua punerii în funcțiune a produsului. 

 

Dacă Cumpărătorul a solicitat punerea în funcțiune a produsului de consum după termenul de șase luni de la preluarea lui, atunci termenul de garanție de bună execuție începe să curgă de la data predării-preluării bunului de consum. 

 

Reguli aplicabile în cazul soluționării cererii întemeiate pe garanția de bună execuție

 

În cazul reparației, Vânzătorul trebuie să se străduiască să efectueze reparația în termen de 15 zile. Termenul pentru executarea reparației începe să curgă la data preluării în reparație a bunului.

 

Dacă reparația sau înlocuirea depășește termenul de 15 zile, atunci Vânzătorul este obligat să îl înștiințeze pe Cumpărător despre termenul preconizat al reparației sau al înlocuirii.

 

Dacă în termenul de garanție pentru bună execuție, cu ocazia primei reparații a produsului de consum, Vânzătorul constată că produsul de consum nu poate fi reparat, dacă Cumpărătorul nu dispune altfel, Vânzătorul este obligat a înlocui bunul de consum în termen de opt zile. Dacă înlocuirea produsului nu este posibilă, Vânzătorul este obligat să restituie cumpărătorului, în termen de opt zile, prețul de cumpărare indicat pe dovada atestării plății contravalorii bunului de consum – factura sau chitanța eliberată pe baza legii privind TVA -, prezentate de consumator.

 

Prin acceptarea Condițiilor Generale de Contractare, Cumpărătorul își dă acordul ca, informarea sa să se realizeze pe cale electronică sau prin altă modalitate potrivită de a face dovada preluării de către Cumpărător. 

 

Dacă Vânzătorul nu poate repara bunul de consum în termen de 30 de zile:

 

          - dacă Cumpărătorul consimte, reparația poate fi efectuată într-un termen mai îndelungat, sau

          - dacă Cumpărătorul nu este de acord cu efectuarea reparației într-un termen mai lung, ori dacă nu a făcut nicio declarație în legătură cu aceasta, bunul de consum trebuie înlocuit în termen de opt zile de la expirarea fără succes a termenului de treizeci de zile, sau

          - dacă Cumpărătorul nu consimte la efectuarea reparației într-un termen mai îndelungat, sau nu și-a exprimat părerea în legătură cu aceasta, însă nu este posibilă înlocuirea bunului de consum, trebuie să i se returneze suma trecută pe chitanța bunului de consum sau pe factură, în termen de opt zile de la expirarea fără succes a termenului de treizeci de zile.

 

Dacă bunul de consum se strică a 4-a oară, Cumpărătorul este îndreptățit:

          - să se îndrepte cu cerere de reparație împotriva Vânzătorului, sau

          - în locul cererii de reparație, în temeiul alin. (2) pct. b) al art.  6:159 al Legii nr. V. din 2013 referitoare la Codul Civil, să solicite reducerea proporționată a prețului de cumpărare de la Vânzător, sau

          - în locul cererii de reparație, în baza alin. (2) pct. b) al art.  6:159 al Legii nr. V. din 2013 referitoare la Codul Civil, să repare bunul de consum pe cheltuiala Vânzătorului sau să efectueze reparația cu altă persoană, sau

          - dacă Cumpărătorul nu uzează de aceste drepturi ale sale (reparație, reducerea prețului  și reparația efectuată de terță persoană, pe cheltuiala Vânzătorului), ori nu și-a exprimat opinia în legătură cu acestea, bunul de consum trebuie să îi fie înlocuit în 8 zile, dacă nu există posibilitatea înlocuirii bunului de consum, trebuie să i se returneze prețul de cumpărare trecut pe factura sau chitanța bunului, în termen de opt zile.

 

Excepții 

Dispozițiile cuprinse în punctul ”Reguli aplicabile soluționării cererii întemeiate pe garanția de bună execuție” nu sunt aplicabile în cazul bicicletelor electrice, trotinetelor electrice, quad-urilor, motoretelor, bicicletelor cu motoare ajutătoare, autoturismelor, rulotelor, remorcilor cu rulotă, precum și ambarcațiunilor cu motor.

Însă, și în cazul acestor bunuri Vânzătorul trebuie să se străduiască să îndeplinească cererea de reparație în termen de 15 zile. 

Dacă reparția sau înlocuirea depășește termenul de cincisprezece zile, atunci Vânzătorul este obligat să-l încunoștințeze pe Cumpărătorul despre termenul posibil al reparației sau al înlocuirii.

 

Care este legătura garanției de bună execuție cu alte drepturi de garanție? 

Garanția de bună execuție se exercită alături de drepturile de garanție (garanția pentru produs și garanția implicită), diferența esențială dintre drepturile de garanție generale și garanția de bună execuție este că, în cazul garanției de bună execuție sarcina de probațiune a consumatorului este mai favorabilă.

Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 151/2003, bunurile de consum cu racordare fixă, ori mai grele de 10 kg, ori acelea care nu pot fi transportate pe mijloacele de transport în comun ca bagaje de mână, care cad sub incidența acestui act normativ, trebuie reparate la locul funcționării lor – cu excepția mijloacelor de transport. Dacă reparația nu poate fi efectuată la locul funcționării, de demontare și  montare, precum și de transportarea dus-întors se îngrijește prestatorul ori centrul de reparație – în cazul când cererea de reparație se adresează direct centrului de reparație.

Pe perioada garanției de bună execuție obligațiile asumate de vânzător nu pot conține astfel de condiții pentru consumator, care sunt mai defavorabile acestuia din urmă, decât drepturile pe care le asigură consumatorului regulile garanției de bună execuție. Ulterior acestei situații, însă, condițiile garanției de bună execuție, care nu sunt obligatorii, pot fi stabilite în mod liber, dar nici în această situație garanția de bună execuție nu poate afecta drepturile consumatorului decurgând din lege – printre care existența drepturilor decurgând din garanția implicită. 

 

Cererea de înlocuire efectuată în termen de trei zile lucrătoare   

Instituția înlocuirii bunului în trei zile lucrătoare își găsește aplicabilitatea și în cazul vânzărilor prin magazine web. Cererea de înlocuire în termen de trei zile lucrătoare se poate formula cu privire la produsele de consum de folosință îndelungată noi, reglementate de Hotărârea Guvernului nr. 151/2003 (IX.22). Potrivit acestui act normativ, dacă o persoană uzitează instituția înlocuirii bunului în termen de trei zile lucrătoare, atunci vânzătorul trebuie să interpreteze această dispoziție în sensul că, produsul a fost deja defect la cumpărare și este obligat să înlocuiască necondiționat produsul. 

 

Când este exonerat Vânzătorul de obligația sa de garanție de bună execuție?

Vânzătorul este exonerat de obligația sa de garanție de bună execuție doar în situația în care dovedește că, cauza defecțiunii este ulterioară executării prestației.

Vă atragem atenția că, nu puteți formula, pentru aceeași defecțiune, cerere întemeiată pe garanție implicită și cerere întemeiată pe garanție de bună execuție, respectiv cerere bazată pe garanția pentru produs și cerere întemeiată pe garanția de bună execuție, deodată și în mod paralel. În schimb, beneficiați de drepturile decurgând din garanția de bună execuție, independent de drepturile decurgând din garanție.


„Our Mission: Your Protection.”

ROCK SAFETY® este brandul ce oferă o gamă completă de echipamente de protecție, adaptată pentru profesioniști din diferite domenii, astfel încât aceștia să se întoarcă nevătămați în sânul familiei. Credem în siguranță, în noțiunea de familie și în generațiile viitoare.

Ce îți poate oferi brand-ul ROCK SAFETY® ?

  • Sfaturi profesionale personalizate
  • Atenție la nevoile clienților
  • Un Serviciu Clienți amabil și flexibil
  • Dezvoltare continuă a produselor și serviciilor
  • Livrare rapidă
  • Peste 600 de ani de experiență cumulată în domeniu
  • Sub 0,1% reclamații primite - clienți mulțumiți
  • Peste 5500 m² de depozitare
  • Tranzacții anuale cu peste 2000 de parteneri
  • Piață de export în continuă dezvoltare - prezență în 24 de țări

Suntem mândri de succesul partenerilor noștri!

Sediul central / Ridicare personală

ROCK SAFETY - 5100 Jászberény, Nagykátai út 10.

Telefon: +36 57 515 700

Arată pe hartă >

Depozitul din Érd

ROCK SAFETY - 2030 Érd, Erika utca 18.

Telefon: +36 23 369 903

Arată pe hartă >

Magazin de echipamente de lucru ROCK SAFETY® - (TESCO Magazin Jászberény)

5100 Jászberény, Nagykátai út 2/a.

Telefon: +36 (30) 564-08-66

Arată pe hartă >