Declarație de confidențialitate

Informare despre protecția datelor

Data acceptării: 02.02.2021

 

Operator de date

Denumire: ROCK SAFETY Kft.

Sediul: 5100 Jászberány, str. Nagykátai nr. 10

Adresa poștală: 5100 Jászberény, str. Nagykátai nr. 10

E-mail: webshop@rocksafety.com

Nr. telefon: +3657515700

Pagina web: https://rocksafety.com

 

Furnizorul de servicii de găzduire

Denumire: ROCK SAFETY Kft.

Adresa poștală: 5100 Jászberény, str. Nagykátai nr. 10

E-mail: webshop@rocksafety.com

Nr. telefon: +3657515700

 

Descrierea utilizării de date cu ocazia utilizării web shopului

 

Informare despre utilizarea cookie-urilor

 

Ce este cookie-ul?

Cu ocazia accesării paginii web operatorul de date utilizează așa numite cookie-uri. Cookie-ul este un pachet de informații compus din litere și numere, pe care pagina noastră de web o trimite browserului Dumneavoastră cu scopul de a salva anumite setări, să ușureze utilizarea paginii noastre web și ne ajută să colectăm câteva informații relevante cu caracter statistic despre utilizatorii site-ului.

 

O parte al cookie-urilor nu conțin nicio informație personală, și nu permit nici identificarea utilizatorului individual, dar o parte conțin și identificatori individuali – un șir de numere secret generat aleatoriu – pe care device-ul Dumneavoastră  îl stochează, astfel asigură și identificarea Dumneavoastră.  Perioada de funcționare al unor cookie-uri este cuprinsă în descrierea acestora.

 

Temeiul de drept al cookie-urilor

 

Conform art. 6 alin. 1, pct. a) al Ordinului temeiul de drept al prelucrării de date este acceptul Dumneavoastră. 

 

Caracteristicile principale ale cookie-urilor utilizate de pagina web:

 

Cookie de sesiune de lucru: Aceste cookie-uri stochează  locația utilizatorului, limba browserului, deviza în care s-a făcut plata, iar durata lor este până la închiderea browserului, sau maxim 2 ore.

 

Dacă Dumneavoastră  nu acceptați utilizarea de cookie-uri, anumite funcții nu vor fi accesibile.   Informări despre radierea cookie-urilor le găsiți la următoarele linkuri:

 

- Internet Explorer: https://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

- Firefox:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

- Mozilla:

https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

- Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

- Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

- Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies

 

Prelucrări de date  în scopul încheierii contractului și al derulării acestuia

 

În vederea încheierii contractului și al derulării acestuia se pot realiza mai multe situații de prelucrări cu date. Vă informăm, că prelucrări de date legate de reclamații, garanții se realizează doar în cazul dacă Dumneavoastră  exercitați vreunul din aceste drepturi.

 

Dacă Dumneavoastră  nu faceți cumpărături prin webshop, sunteți doar vizitator, atunci se referă la Dumneavoastră doar cele cuprinse la utilizarea de date  în scop de marketing, dacă avem acceptul Dumneavoastră.

 

În detaliu despre prelucrarea de date în scopul încheierii contractului și al derulării acestuia:

 

Contactarea

 

Dacă de exemplu Dumneavoastră  ni-se adresați prin e-mail, prin formular sau telefon cu întrebări în legătură cu vreun produs.

 

Nu este obligatoriu să ne adresați în prealabil, din webshop-ul nostru puteți face comenzi oricând.

 

Date prelucrate

 

Datele pe care Dumneavoastră  ni-le furnizați când ne contactați.

 

Durata prelucrării du date

 

Prelucrăm  datele  doar pe durata contactului.

 

Temeiul  juridic al prelucrării de  date

 

Acordul Dumneavoastră benevol, pe care îl daţi Operatorului de date [operare de date conform art. 6, alin. 1, punctul a) al Ordinului].

 

Înregistrarea pe pagina web

 

Prin păstrarea datelor predate cu ocazia înregistrării, Operatorul de date vă poate asigura servicii mai confortabile (de exemplu la o nouă secțiune de cumpărături datele comunicate nu vor trebui introduse încă odată). Înregistrarea nu condiționează contractarea.

 

Date prelucrate

 

Operatorul de date  prelucrează numele Dumneavoastră, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, caracteristicile produsului cumpărat și data cumpărăturii.

Durata prelucrării datelor

 

Până la revocarea acceptului.

 

Temeiul juridic al prelucrării datelor

 

Acordul Dumneavoastră benevol, pe care îl daţi Operatorului de date [operare de date conform art. 6, alin. 1, punctul a) al Ordinului].

 

Prelucrarea comenzii

 

Cu ocazia prelucrării comenzilor în interesul îndeplinirii contractului sunt necesare activități de operare cu date.

 

Date prelucrate 

 

Cu ocazia prelucrării de  date, Operatorul cu date prelucrează numele, adresa, numărul de telefon, adresa Dumneavoastră de e-mail, caracteristicile principale ale produsului cumpărat, numărul comenzii şi data cumpărăturii.

 

Dacă Dumneavoastră aţi lansat comanda în webshop, atunci este inevitabilă prelucrare de date şi predarea datelor  în vederea îndeplinirii contractului.

 

Durata operării de date

 

Conform termenului de prescripţie reglementat de dreptul civil, durata prelucrării de date este de 5 ani.

 

Temeiul juridic al operării de date

 

Executarea contractului [operare de date conform art. 6, alin. 1, punctul b) al Ordinului].

 

Emiterea facturii

 

Procesului de operare cu date se face în scopul îndeplinirii obligației de emitere de factură și de păstrare a documentelor contabile conform reglementărilor legale. În baza art. 169 alin. 1-2 al Legii contabilității ungare, societățile comerciale trebuie să păstreze documentele  contabile, pe care se bazează nemijlocit și mijlocit contabilitatea firmei.

 

Date prelucrate 

 

Numele, adresa, adresa de e-mail, nr. telefon.

 

Durata prelucrării de  date

 

În baza art. 169, alin. 2 al Legii contabilității ungare, facturile emise se păstrează 8 ani de la emitere.

 

Temeiul de drept al prelucrării de  date 

 

În baza art. 159, alin. 1 al Legii 127/2007, despre taxa cu valoare adăugată, emiterea de factură este obligatorie, și în baza art. 169, alin. 2 al Legii contabilității ungare, facturile emise se păstrează 8 ani [operare de date conform  art. e6, alin. 1, pct. c)]

 

Prelucrarea de date legată de transportul mărfii

 

Prelucrare de date se face în vederea livrării produsului comandat.

 

Date prelucrate

 

Numele, adresa, adresa de e-mail, nr. telefon.

 

Durata prelucrării de  date

 

Operatorul de date  operează cu date pe durata livrării produsului comandat.

 

Temeiul de drept al prelucrării de  date 

 

Executarea contractului [operare de date conform  art. 6, alin. 1, pct. b)]

 

Destinatarii, prelucrătorii de date care sunt în legătură cu livrarea mărfurilor

 

Denumirea destinatarului: GLS General Logistics System Hungari Csomag-Logisztikai Kft.

 

Sediul destinatarului: 2351 Alsónémeti, GLS str. Európa nr. 2

 

Numărul de telefon al destinatarului: 06-29-88-67-00

 

Adresa de e-mail al destinatarului: info@gls-hungary.com

 

Pagina web al destinatarului: https://gls-group.eu/HU/hu/home

 

În baza contractului încheiat cu Operatorul de date, serviciul de curierat participă la livrarea mărfii comandate. Serviciul de curierat operează cu datele personale primite conform informării despre operarea sa de date care poate fi accesată în pagina lui de web.

 

Soluționarea pretențiilor de garanție și de garanția de bună execuție

 

Pretențiile întemeiate pe garanția produsului și pe garanția de bună execuție trebuie să le soluționăm în conformitate cu regulile Ordinului Ministerului Economiei Naționale nr. 19/2014 (IV. 29), care reglementează și procedura soluționării acestora.

 

Date prelucrate  

 

Cu ocazia soluționării pretențiilor întemeiate pe garanția produsului și pe garanția de bună execuție trebuie să procedăm în conformitate cu regulile Ordinului Ministerului Economiei Naționale nr. 19/2014 (IV. 29).

 

Potrivit Ordinului, suntem obligați să încheiem procese-verbale despre cererile de pretenții întemeiate pe garanția produsului și pe garanția de bună execuție înregistrate la noi, în care consemnăm:

 

a.) numele, adresa, precum și declarația Dumneavoastră, că sunteți de acord cu operarea datelor consemnate în procesul-verbal în conformitate cu cele stabilite prin Ordin;

b.) denumirea și prețul de cumpărare al bunului mobil vândut în baza contractului încheiat între Dumneavoastră și noi;

c.) termenul de executare a contractului;

d.) data comunicării defecțiunii;

e.) descrierea defecțiunii;

f.) dreptul de care Dumneavoastră doriți să beneficiați prin cererea de pretenții întemeiată pe garanția produsului sau pe garanția de bună execuție, precum și

g.) modul de soluționare a pretențiilor bazate pe garanția produsului sau pe garanția de bună execuție, respectiv motivul respingerii pretenției ori a dreptului de care doriți să beneficiați pe baza cererii.

 

Dacă preluăm de la Dumneavoastră produsul cumpărat, suntem obligați să întocmim o dovadă de preluare despre acest fapt, în care trebuie să consemnăm

 

a.) numele și adresa Dumneavoastră;

b.) datele necesare pentru identificarea produsului;

c.) data preluării produsului, precum și

d.) data la care Dumneavoastră puteți ridica produsul reparat.

 

Durata operări de date   

 

Prestatorul de servicii este obligat să păstreze procesul-verbal încheiat, referitor la pretenția consumatorului întemeiată pe garanția produsului sau pe garanția de bună execuție, trei ani de la data întocmirii lui, și să-l prezinte autorităților de control, la  solicitarea acestora.

 

Temeiul de drept al prelucrării de  date 

 

Temeiul de drept al utilizării datelor îl constituie îndeplinirea obligațiilor legale reglementate de art. 4. alin. (1) și de art. 6. alin. (1) al Ordinului Ministerului Economiei Naționale nr. 19/2014 (IV. 29), (operarea datelor conform art.6, alin. (1), pct. c.) al Ordinului.)

 

Soluționarea altor reclamații legate de protecția consumatorilor

 

Procesul de prelucrării de  date are loc în scopul soluționării reclamațiilor legate de protecția consumatorilor. Dacă Dumneavoastră v-ați adresat nouă cu o reclamație, atunci operarea datelor și comunicarea datelor Dumneavoastră este absolut necesară.

 

Datele prelucrate 

 

Numele cumpărătorului, numărul de telefon, adresa de e-mail, conținutul reclamației.

 

Durata operării datelor

 

În baza legii privind protecția consumatorilor, reclamațiile întemeiate pe dreptul de garanție le păstrăm timp de 5 ani.

 

Temeiul de drept al operării datelor

 

Este decizia Dumneavoastră personală voluntară dacă vă adresați nouă cu o reclamație, dar dacă depuneți reclamația la noi, atunci suntem obligați să păstrăm reclamația, în temeiul Legii privind protecția consumatorului nr. 155 din 1997, art. 17/A, alin. (7), timp de 5 ani (operare date conform art. 6. alin. (1) pct. c.) din Ordin).

 

Operarea datelor în legătură cu posibilitatea dovezii acceptului

 

Cu ocazia înregistrării, efectuarea comenzii, înscrierea pentru a primi notificări, sistemul informatic arhivează datele informatice legate de accept, în scopul posibilității dovedirii ulterioare.

 

Date prelucrate 

 

Data acceptului și adresa IP a persoanei în cauză.

 

Durata operării datelor

 

Din cauza prevederilor legale, mai târziu trebuie să puteți dovedi acceptul Dumneavoastră, de aceea durata arhivării datelor este reprezentată de durata termenului de prescripție, calculat de la data încetării utilizării datelor.

 

Temeiul de drept al operării datelor 

 

Această obligație este prevăzută în art. 7 alin. (1) al Ordinului [operarea datelor conform art. 6, alin. (1), pct. c.) al Ordinului].

 

Operarea datelor în scop de marketing

 

Operarea datelor în legătură cu trimiterea de notificări

 

Date prelucrate 

 

Nume, adresă, adresă de e-mail, număr de telefon.

 

Durata operării datelor

 

Până la retragerea acordului persoanei în cauză.

 

Temeiul de drept al operării datelor 

 

Este acordul Dumneavoastră benevol, pe care îl dați Operatorului de date deodată cu înscrierea Dumneavoastră pentru a primi notificări [operarea datelor conform art. 6., alin. (1), pct. a.) al Ordinului].

 

Alte operări ale datelor

 

Dacă Operatorul de date dorește să opereze datele în alt scop, atunci vă oferă o informare prealabilă despre împrejurările esențiale ale operării respective de date (temeiul de drept și dispoziția legală al operării de date, scopul operării de date, componența datelor prelucrate , durata operării datelor).

 

Vă informăm asupra faptului că, pentru solicitarea comunicării datelor Operatorul de date trebuie să îndeplinească cerințele solicitării scrise, întemeiate pe împuternicirea legală dată autorităților pentru comunicarea datelor. În concordanță cu art. 15, alin. (2) – (3) al Legii ”info”, Operatorul de date ține evidența transmiterii mai departe a datelor (cărei autorități, ce fel de date personale, în ce temei și la ce dată a transmis mai departe Operatorul de date), despre conținutul acestui registru Operatorul de date oferă informații la cerere, cu excepția situației în care legea interzice oferirea unor asemenea informații.

 

Destinatarii datelor personale 

 

Prelucrarea datelor în scopul arhivării datelor personale

 

Denumirea entității care prelucrează datele personale: ROCK SAFETY Kft.

 

Datele de contact ale entității care prelucrează datele personale:

 

Număr de telefon: +36 57 515 700

 

Adresa de e-mail: webshop@rocksafety.com

 

Sediu: 5100 Jászberény, Nagykátai út 10.

 

Pagina web: https://rocksafety.com 

 

În baza contractului încheiat cu Operatorul de date, Entitatea care prelucrează datele arhivează datele personale. Acesta nu este îndreptățit la cunoașterea datelor personale.

 

Activitatea de prelucrare a datelor aflată în legătură cu trimiterea notificărilor

 

Denumirea societății care exploatează sistemul de trimitere a notificărilor: The Rocket Science Group LLC.

Sediul societății care exploatează sistemul de trimitere a notificărilor: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA

 

Numărul de telefon a societății care exploatează sistemul de trimitere a notificărilor: 

 

Adresa de e-mail a societății care exploatează sistemul de trimitere a notificărilor: privacy@mailchimp.com

 

Pagina web a societății care exploatează sistemul de trimitere a notificărilor: mailchimp.com

 

În baza contractului încheiat cu Operatorul de date, Entitatea care prelucrează datele conlucrează cu acesta în activitatea de trimitere a notificărilor. În cadrul acestei activități Entitatea care prelucrează datele folosește numele și adresa de e-mail a persoanei în cauză pentru trimiterea notificărilor în măsura necesară.

 

Drepturile pe care le aveți pe parcursul prelucrării datelor personale

 

În cadrul termenului de prelucrare a datelor, conform prevederilor Ordinului Dumneavoastră aveți următoarele drepturi:

          - de a vă retrage acordul

          - de a obține datele personale și informații legate de administrarea datelor

          - de a se face rectificări

          - restricționarea administrării datelor

          - de a solicita ștergerea datelor

          - de a protesta

          - dreptul la portabilitatea datelor

 

Dacă doriți să vă exercitați drepturile, aceasta implică identificarea Dumneavoastră și este necesar ca Operatorul de date să comunice cu Dumneavoastră. Identificarea presupune comunicarea datelor personale (însă identificarea se poate realiza numai în temeiul unor date pe care Operatorul de date le administrează oricum în legătură cu Dumneavoastră), iar în perioada prevăzută în prezenta informare pentru formularea reclamațiilor, căsuța de e-mail al Operatorului de date va fi accesibilă pentru reclamațiile Dumneavoastră în legătură cu administrarea datelor personale. Dacă ați fost cumpărătorul nostru și doriți să vă identificați în scopul soluționării reclamației ori a cererii întemeiate pe dreptul de garanție, pentru identificare vă rugăm să comunicați și ID-ul comenzii Dumneavoastră. Cu ajutorul acestuia vă putem identifica ca și cumpărător.

 

Reclamațiile legate de operarea datelor sunt soluționate de Operatorul de date în termen de cel mult 30 de zile.

 

Dreptul de a retrage acordul 

 

Dumneavoastră sunteți oricând îndreptățit de a vă retrage acordul privind administrarea datelor personale, în asemenea situații datele personale pe care ni le-ați comunicate sunt șterse din bazele noastre de date. Însă, vă rugăm să aveți în vedere că, în cazul comenzii care nu a fost încă executată, retragerea acordului poate avea ca și consecință de a nu vă mai putea livra produsul. Pe lângă aceasta, dacă cumpărarea s-a efectuat deja, conform legislației contabile nu putem șterge datele legate de facturare din bazele noastre de date. De asemenea, dacă aveți datorie față de noi, putem administra datele Dumneavoastră personale și în cazul retragerii acordului Dumneavoastră, în conformitate cu interesul legal legat de executarea obligației.

 

Dreptul de a accesa datele personale

 

Dumneavoastră aveți dreptul să primiți de la Operatorul de date înștiințări despre faptul dacă operarea datelor Dumneavoastră personale este în curs sau nu, iar dacă este în curs, sunteți îndreptățit:

          - să aveți acces la datele Dumneavoastră personale administrate;

          - să fiți informat de către Operatorul de date despre:

                    - scopul administrării datelor;

                    - categoriile de date personale pe care Operatorul de date le administrează în legătură cu Dumneavoastră;

                    - informații despre acei destinatari ori categorii de destinatari, la care Operatorul de date a transmis sau va transmite datele personale;

                    - durata preconizată a arhivării datelor personale, sau dacă acest lucru nu este posibil, criteriile după care se stabilește această durată;

                    - acel drept al Dumneavoastră de a solicita Operatorului de date rectificarea datelor personale ale Dumneavoastră, ștergerea ori restricționarea administrării lor, iar în cazul administrării datelor personale, întemeiată pe un interes legitim, puteți să vă opuneți administrării unor asemenea date personale;

- dreptul de a formula reclamație adresată autorității de supraveghere;

                    - dacă datele nu au fost culese de la Dumneavoastră, date despre toate informațiile posibile referitoare la sursa lor;

                    - posibilitatea luării deciziei în mod automatizat (dacă este aplicabilă o asemenea procedură), aici incluzându-se și crearea profilului, informații despre logica aplicabilă cel puțin în astfel de situații, precum și informații referitoare la importanța acestei administrări de date și impactul posibil pe care l-ar putea avea această administrare de date asupra Dumneavoastră.

 

Scopul exercitării acestui drept ar putea fi constatarea legalității administrării datelor personale și al controlului acestora. De aceea, în situația formulării cererilor repetate de informare, Operatorul de date personale poate factura cheltuieli rezonabile în schimbul oferirii unor asemenea informații.

 

Operatorul de date personale asigură accesul la datele personale după identificarea Dumneavoastră, prin trimiterea prin e-mail a datelor personale administrate și a informațiilor. Dacă sunteți înregistrat, atunci accesul la datele personale îl asigurăm prin accesarea de către Dumneavoastră a căsuței de utilizator, unde puteți viziona și controla datele Dumneavoastră personale, pe care noi le administrăm.

 

Vă rugăm să indicați în cererea Dumneavoastră că solicitați accesul la datele Dumneavoastră personale sau solicitați informații despre administrarea datelor Dumneavoastră personale.

 

Dreptul la rectificarea datelor personale 

 

Dumneavoastră sunteți îndreptățit ca Operatorul de date să rectifice de îndată, la cererea Dumneavoastră, datele Dumneavoastră personale eronate.

 

Dreptul de a restricționa administrarea datelor personale 

 

Dumneavoastră sunteți îndreptățit ca, la cerere, Operatorul de date să restricționeze administrarea datelor personale, dacă este îndeplinită vreuna dintre următoarele condiții:

          - Dumneavoastră contestați corectitudinea datelor personale, în această situație restricționarea se referă la acea perioadă de timp, care face posibilă controlarea, de către Operatorul de date personale, a exactității datelor personale. Dacă corectitudinea datelor poate fi stabilită de îndată, atunci restricționarea nu va mai avea loc;

 

           - administrarea datelor personale este contrară legii, însă Dumneavoastră vă opuneți, din orice motiv, la ștergerea datelor (de ex. pentru că datele sunt importante pentru Dumneavoastră din cauza exercitării dreptului de a formula pretenții), de aceea nu solicitați ștergerea datelor personale, ci în loc de aceasta solicitați restricționarea folosirii datelor personale;

 

          - Operatorul de date personale nu mai are nevoie de datele personale în scopul administrării de date indicat, însă Dumneavoastră aveți nevoie de ele în scopul formulării, exercitării ori protecției drepturilor legate de pretenții; sau

 

          - Dumneavoastră v-ați opus administrării datelor personale, însă și interesul legitim al Operatorului de date personale poate justifica administrarea datelor. În asemenea situație, administrarea datelor trebuie restricționată, până se va stabili dacă interesele legitime ale Operatorului de date personale au prioritate față de interesele Dumneavoastră legitime.

 

Dacă administrarea de date personale este restricționată, în afara depozitării, astfel de date personale pot fi administrate doar cu acordul persoanei în cauză, sau în scopul formulării, exercitării sau protecției pretențiilor legale, sau pentru protecția juridică a drepturilor terțelor persoane fizice sau juridice, ori în interesul public important al Uniunii ori al unui stat membru al Uniunii. 

 

Operatorul de date personale vă înștiințează în prealabil (cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de ridicarea restricției administrării) despre ridicarea restricționării administrării datelor personale.

 

Dreptul de a solicita ștergerea – uitarea datelor personale   

 

Dumneavoastră aveți dreptul ca Operatorul de date personale să șteargă, fără vreo întârziere nejustificată, datele personale referitoare la Dumneavoastră, dacă subzistă vreuna dintre următoarele motive:

 

          - nu mai este nevoie de datele personale, în scopul pentru care au fost înregistrate sau administrate de către Operatorul de date;

          - Dumneavoastră vă retrageți acordul și astfel, administrarea datelor personale nu mai are bază juridică;

          - Dumneavoastră vă opuneți la administrarea datelor personale întemeiată pe interes legitim și nu există motiv juridic (respectiv interes legitim) care să aibă prioritate în administrarea datelor personale;

          - Operatorul de date a administrat datele personale în mod nelegal și acest fapt a fost constatat, pe baza reclamației formulate;

          - pentru a fi îndeplinite obligațiile legale trasate în sarcina Operatorului de date personale de către legislația Uniunii Europene sau de către legislația statului comunitar, datele personale trebuie șterse.

 

Dacă din orice motiv legal Operatorul de date personale a dezvăluit în spațiul public datele Dumneavoastră personale pe care le-a administrat, și, din orice motiv mai sus invocat este obligat să le șteargă, el este obligat să întreprindă demersurile raționale așteptate – aici incluzându-se măsurile tehnice –, cu luarea în considerare a tehnologiei accesibile și a cheltuielilor ocazionate de acest demers, în scopul informării celorlalți administratori de date personale despre faptul că Dumneavoastră ați cerut ștergerea linkurilor de direcționare către datele personale din discuție, ori a copiilor sau a duplicatelor acestor date personale.

 

Ștergerea nu intervine, dacă administrarea datelor personale este necesară:

 

          - exercitării libertății de exprimare a opiniilor și exercitării dreptului la informare;

          - în scopul îndeplinirii, de către Operatorul de date, a obligației de administrare a datelor personale prevăzută de dreptul Uniunii sau de legislația statului membru al Uniunii (astfel de situație este administrarea de date în cadrul operațiunii de facturare, deoarece păstrarea facturii este prevăzută de norma juridică),  respectiv în scopul îndeplinirii sarcinii de interes public sau în scopul îndeplinirii, de către Operatorul de date, a activității trasate în sarcina sa în cadrul exercitării puterii publice; 

          - pentru formularea, exercitarea, respectiv protecția pretențiilor legale (de ex. dacă Operatorul de date personale are o creanță față de Dumneavoastră pe care nu ați îndeplinit-o încă, sau este în curs soluționarea unei reclamații formulată în calitate de consumator în legătură cu administrarea datelor personale).

 

Dreptul la opoziție

 

Dumneavoastră sunteți îndreptățit ca, din motive legate de poziția Dumneavoastră, să vă opuneți oricând administrării datelor Dumneavoastră personale întemeiate pe interes legitim. În această situație, Operatorul de date personale nu mai poate administra în continuare datele personale, cu excepția situației când dovedește că administrarea datelor personale este motivată de cauze legale cu forță coercitivă, care au prioritate față de interesele, drepturile și libertățile Dumneavoastră sau care sunt legate de formularea, exercitarea sau protecția pretențiilor legale.

 

Dacă administrarea datelor personale are loc în scop comercial nemijlocit, Dumneavoastră aveți dreptul să vă opuneți oricând administrării datelor Dumneavoastră personale într-un asemenea scop, aici intrând și crearea profilului, dacă aceasta este legată indirect de obținerea unui profit comercial. Dacă Dumneavoastră vă opuneți administrării datelor personale în scop obținerii nemijlocite a unui profit comercial, atunci în viitor nu mai este permisă administrarea datelor personale în acest scop.

 

Dreptul la portarea datelor   

 

Dacă administrarea datelor personale are loc în mod automatizat, sau dacă administrarea datelor se realizează pe baza acordului Dumneavoastră, aveți dreptul de a solicita Operatorului de date să vă comunice datele Dumneavoastră personale pe care i le-ați comunicat, date pe care Operatorul de date vi le comunică în format xml, JSON sau csv, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, puteți solicita Operatorului de date personale să comunice aceste date altui administrator de date personale, în aceste formate.

 

Exprimarea deciziei în modalitatea automatizată

 

Dumneavoastră sunteți îndreptățit ca, efectele acelei decizii, întemeiate exclusiv pe administrarea automatizată a datelor personale (inclusiv crearea profilului), care ar avea efecte juridice asupra Dumneavoastră ori v-ar afecta din punct de vedere juridic într-o măsură deosebită, să nu se extindă asupra Dumneavoastră. În asemenea situații Operatorul de date personale este obligat să întreprindă măsurile corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei în cauză, aici intrând cel puțin dreptul persoanei afectate de a solicita Operatorului intervenția umană din partea acestuia, dreptul de a-și exprima poziția și dreptul de a formula opoziție față de decizie.

 

Cele de mai sus nu sunt aplicabile în situațiile în care decizia:

 

          - este necesară pentru încheierea sau executarea contractului dintre Dumneavoastră și Operatorul de date;

          - luarea ei este permisă de o astfel de lege a Uniunii Europene sau a țării membre a Uniunii aplicabilă Operatorului de date personale, care prevede și măsuri corespunzătoare asigurării respectării drepturilor și libertăților Dumneavoastră, precum și a intereselor Dumneavoastră legitime, sau

          - se bazează pe acordul Dumneavoastră exprimat.

 

Înregistrarea în evidența protecției datelor personale

 

Potrivit prevederilor Legii „info”, Operatorul de date personale a fost obligat să transmită anumite operațiuni de administrare a datelor în registrul de evidență a protecției datelor personale. Această obligație a încetat începând cu data de 25 mai 2018.

 

Numărul NAIH înregistrat anterior datei de 25 mai 2018:

Numărul de evidență a protecției datelor personale: NAIH-136980/2018.

 

Măsuri de protecție a datelor personale

 

Operatorul de date personale declară că, a luat măsuri de protecție corespunzătoare în scopul protejării datelor personale împotriva accesării nelegale a acestora, împotriva modificării, transmiterii, afișării publice, ștergerii ori distrugerii, precum și împotriva vătămării și distrugerii accidentale, și împotriva inaccesibilității datelor decurgând din modificarea tehnicii aplicate.

 

Raportat la posibilitățile tehnice și organizatorice, Operatorul de date personale face tot posibilul ca și angajații săi, administratori de date personale, să ia măsuri de securitate corespunzătoare pentru protecția datelor, atunci când lucrează cu datele Dumneavoastră personale.

 

Posibilități de soluționare a neînțelegerilor 

 

Dacă, în opinia Dumneavoastră, Operatorul de date personale a încălcat vreo dispoziție legală referitoare la administrarea datelor personale sau nu a soluționat vreo cerere pe care ați formulat-o, atunci puteți iniția declanșarea procedurii de control la Autoritatea Națională de Protecție a Datelor Personale și Libertate Informațională,  în scopul încetării pretinsei administrări ilegale a datelor personale (adresa de corespondență: 1363 Budapest, căsuța poștală nr. 9, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

 

Vă mai informăm că, în cazul încălcării dispozițiilor legale referitoare la administrarea datelor personale, sau dacă Operatorul de date nu v-a soluționat vreo cerere, atunci puteți porni proces civil la instanță împotriva Operatorului de date personale.

 

 

Modificarea informării privitoare la administrarea datelor personale

 

Operatorul de date personale își rezervă dreptul de a modifica prezenta informare privitoare la administrarea datelor personale într-un mod, care nu afectează scopul și temeiul de drept al administrării datelor personale.

 

Dacă Operatorul de date personale dorește să continue să efectueze în viitor, cu datele personale deja înregistrate, o administrare de date într-un scop diferit față de cel existent la înregistrarea datelor, anterior continuării administrării datelor personale vă informează despre scopul administrării datelor, și vă aduce la cunoștință și următoarele informații:

          - durata arhivării datelor personale, sau dacă acest lucru nu este posibil, criteriile de stabilire a acestei durate;

          - dreptul Dumneavoastră de a putea solicita Operatorului de date accesul la datele Dumneavoastră personale, de a le corecta, șterge sau de a restricționa administrarea lor, iar în cazul administrării datelor, întemeiată pe un interes legitim, să vă opuneți administrării datelor Dumneavoastră personale, precum și asigurarea dreptului Dumneavoastră de transmitere a datelor personale, în cazul administrării de date bazată pe acord sau pe o relație contractuală;

          - puteți retrage oricând acordul Dumneavoastră, în cazul în care administrarea datelor personale are loc în baza acordului;

          - dreptul de a depune reclamații adresate autorității de supraveghere;

          - că, comunicarea datelor personale se întemeiază pe dispoziție legală sau pe obligație contractuală sau dacă reprezintă o condiție prealabilă a încheierii contractului, precum și dacă sunteți obligat să comunicați datele Dumneavoastră personale, și ce posibile consecințe ar putea avea necomunicarea datelor personale;

          - despre luarea deciziei prin modalitatea automatizată (dacă este acceptată o asemenea procedură), inclusiv crearea profilului, precum și – cel puțin în astfel de situații – logica aplicabilă și informații clare referitoare la importanța unor astfel de administrări de date și asupra consecințelor pe care o asemenea administrare de date personale le poate produce asupra Dumneavoastră.

 

Administrarea datelor personale poate începe numai ulterior acestora, dacă temeiul de drept al administrării datelor îl constituie acordul; în afara informării, Dumneavoastră trebuie să vă și dați acordul pentru administrarea datelor personale.

 

În ce privește funcționarea web shopului, prezentul înscris conține toate informațiile relevante pentru administrarea datelor personale, pe baza Dispoziției Protecției Generale a Datelor Personale nr. 679/2016 a Uniunii Europene (în continuare: Dispoziția GDPR) și a Legii 112. din 2011 (în continuare: Legea „info”).

 

Remiterea prin rămânerea produsului la poștă și cu ridicare de la poștă

 

Vă atragem atenția că, Magyar Posta Zrt. procedează la identificarea destinatarului, conform celor cuprinse în informațiile în vigoare, privind administrarea datelor personale în vigoare, de aceea în situația dată vă poate solicita, cu ocazia remiterii, la preluarea produsului, să îi comunicați datele Dumneavoastră personale.     


„Our Mission: Your Protection.”

ROCK SAFETY® este brandul ce oferă o gamă completă de echipamente de protecție, adaptată pentru profesioniști din diferite domenii, astfel încât aceștia să se întoarcă nevătămați în sânul familiei. Credem în siguranță, în noțiunea de familie și în generațiile viitoare.

Ce îți poate oferi brand-ul ROCK SAFETY® ?

  • Sfaturi profesionale personalizate
  • Atenție la nevoile clienților
  • Un Serviciu Clienți amabil și flexibil
  • Dezvoltare continuă a produselor și serviciilor
  • Livrare rapidă
  • Peste 600 de ani de experiență cumulată în domeniu
  • Sub 0,1% reclamații primite - clienți mulțumiți
  • Peste 5500 m² de depozitare
  • Tranzacții anuale cu peste 2000 de parteneri
  • Piață de export în continuă dezvoltare - prezență în 24 de țări

Suntem mândri de succesul partenerilor noștri!

Sediul central / Ridicare personală

ROCK SAFETY - 5100 Jászberény, Nagykátai út 10.

Telefon: +36 57 515 700

Arată pe hartă >

Depozitul din Érd

ROCK SAFETY - 2030 Érd, Erika utca 18.

Telefon: +36 23 369 903

Arată pe hartă >

Magazin de echipamente de lucru ROCK SAFETY® - (TESCO Magazin Jászberény)

5100 Jászberény, Nagykátai út 2/a.

Telefon: +36 (30) 564-08-66

Arată pe hartă >